Close

17 maart 2017

Solo show in TORCH Gallery with new work

Press Release:
TORCH gallery Amsterdam is pleased to announce it’s fifth solo exhibition by Dutch photographer Popel Coumou. New Work will open on Saturday the 8th of April between 5-7pm. A new publication will be printed for the occasion and Popel will present a limited edition box set including a small work and all previous publications in the series. In her recent work she has made a surprising shift in her artistic framework towards more instable forms and less defined vistas. It is a reorientation on the way photographs can suggest time, space and light and simultaneously a reinterpretation of the visual patterns that have occurred throughout her work. Besides these photographs she will also present lightboxes and three dimensional collages.

A chronological survey of the photographic work of Popel Coumou offers a bird’s eye view of an intriguing process of dissolving physical and mental borders. Although her work is often very contemplative in nature she is slowly guiding it towards a convincing monumentality. Her early works revolve around empty hotel rooms and dusty hallways as private spaces for reflection. Or they look for the acquiescence that can be found in a bouquet of flowers. Now, Popel uses a similar thoughtfulness to search for specific emotions in abstract volumes and graphic horizons. In her work she combines modernist utopianism with intimate sensations using a very personal blend of influences and aesthetics. A youthful escapism is translated to an open and mature perspective. The clay flower arrangements and still lives of her earlier work are modest and tentatively sculpted miniatures. The variations on these themes she created for this exhibition are effortlessly grand in execution and reference to the experience of contemporary architecture as easily as they do to personal and timeless emotions like solace and doubt.

It stands to reason that her work takes on a new physical appearance to accompany her broadened conceptual framework. Besides her well-known photographs of architectural collages she will present a selection of light-boxes and three dimensional objects that take on a more interactive relationship with the space in which they are presented. By making clever use of transparency and both natural and artificial light Popel creates photographic works that can respond to the proportions of the gallery and even to the time someone spends as a visitor of the exhibition. These pieces reward a patient spectator. After a while strict volumes loose their hard edge and horizons will start to shift between memories, abstractions and fever dreams.

Popel Coumou (1978) lives and works in Amsterdam. Her works is represented by TORCH gallery Amsterdam and LMAK gallery in New York. She graduated from the Rietveld Academy in 2004 and has exhibited her work worldwide since then. Her works is part of the collections of the Gemeentemuseum The Hague, Huis Marseille and Foam in Amsterdam, Dela, Statoil and many other private and public collections. Besides her autonomous work she has also made consigned pieces for Hèrmes, the Amsterdam Hilton and Mercure hotels. Recently her work has been shown at LMAK New York, Photo Dubai, Culture centre Mechelen, the Valkhof museum and Unseen Photo fair.

Persbericht.
Op zaterdag 8 april opent New Work, de vijfde solotentoonstelling van de Nederlandse fotografe Popel Coumou bij galerie TORCH in Amsterdam. Voor deze gelegenheid maakt zij een nieuwe publicatie en brengt ze daarnaast een verzamelband uit voor deze en voorgaande publicaties met daarbij een klein werk in gelimiteerde editie. Haar recente foto’s verrassen door een verregaande verlegging van haar artistieke kader naar meer instabiele vormen en vergezichten. Ze vormen een herori ntatie op fotografische ë suggesties van licht, tijd en ruimte en bovendien op de beeldpatronen in haar eigen werk. Naast foto’s zal zij ook ruimtelijke collages en lichtbakken tonen.
 
Een chronologisch overzicht van het fotografische werk van Popel Coumou toont in vogelvlucht een intrigerend proces van oplossende fysieke en mentale grenzen. Hoewel haar werk vaak zeer beschouwend van toon is ontwikkelt het zich geleidelijk naar een bijzondere monumentaliteit. Haar vroege werken draaiden om de anonieme eenzaamheid van hotelkamers en stoffige hallen als mentale ruimte voor bezinning, of ze zochten naar de berusting die te vinden is in een boeket bloemen. Nu zoekt Popel met een zelfde bedachtzaamheid naar emoties in abstracte volumes en grafische horizonten. In haar werk toont ze een zeer persoonlijke mengvorm van modernistisch utopisme en intieme beroering.
Een jeugdig escapisme is vertaald naar een volwassen, open blik. De bloemenstukken en stillevens uit klei in haar vroege werk waren bescheiden en zoekend geboetseerde miniaturen. De varianten voor deze tentoonstelling zijn vanzelfsprekend groots in opzet en verwijzen even makkelijk naar de ervaring van hedendaagse architectuur als naar ersoonlijke, tijdloze emoties als troost en twijfel.
 
Bij deze openslaande conceptuele vensters horen ook nieuwe verschijningsvormen van het werk zelf. Naast haar bekende foto’s van collages zal Popel ook een aantal lichtbakken en objecten presenteren die een meer interactieve relatie aangaan met de ruimte waarin zij gepresenteerd worden. Door slim gebruik van transparantie en kunstmatig licht kan zij fotografisch werk maken wat reageert op de proporties van de galerie en zelfs op de tijd die iemand uittrekt voor het bezoek aan de tentoonstelling. Deze werken belonen geduldige kijkers. De architectonische volumes blijken naar verloop van tijd lang niet zo streng te zijn en de horizonten schommelen steeds tussen herinneringen. ijlbeelden en grafische abstracties.
 
Popel Coumou (1978) woont en werkt in Amsterdam. Haar werk wordt vertegenwoordigt door TORCH in Amsterdam en LMAK gallery in New York. Ze studeerde in 2004 af aan de Rietveld academie in Amsterdam en stelt haar werk sindsdien wereldwijd tentoon. Haar werk is onder andere deel van de collecties van het Haags gemeentemuseum, Het Domein in Sittard, Huis Marseille en Foam in Amsterdam, Dela, Statoil, Vumc, AMC en verscheidene private collecties. Naast haar autonome werk maakte ze ook werk in opdracht voor onder andere Hèrmes, Mercure Hotels en het Hilton hotel Amsterdam. Recentelijk is haar werk te zien geweest bij LMAK in New York, Photo Dubai, Cultuurcentrum Mechelen, Museum het Valkhof, het Zandvoorts museum en Unseen photo fair.

17 maart 2017

Menu